AMBIENT

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y=x^2- 2x+m2+m -5 đạt GTLN trên [ -1;2 ] bằng 0

bởi Lê Tiên 11/05/2019

1,Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y= x2- 2x+m2+m -5 đạt GTLN trên [ -1;2 ] bằng 0.

2, cho tam giác ABC đều cạnh a. Tìm vị trí điểm M thuộc cạnh BC sao cho P=MA2+MB2+MC2 đạt GTNN.

ADSENSE

Câu trả lời (3)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>