YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 139 SGK Sinh học 12

Giải bài 2 tr 139 sách GK Sinh lớp 12

Nêu thí nghiệm chứng minh các prôtêin nhiệt có thể tự hình thành từ các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Để chứng minh các đơn phân như axit amin có thế kết hợp với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản trong điều kiện của Trái Đất nguyên thuỷ, Fox và cs (1950) đã tiến hành thí nghiệm:

 • Cho tia tử ngoại chiếu vào hỗn hợp: hơi nước, CH3, CO, NH3 → thu được 1 số axit amin;
 • Đun hỗn hợp các axit amin khô ở to = 150 – 1800C → thu được các mạch pôlipeptit ngắn gọi là prôtêin nhiệt.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 139 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Nguyễn

  A. ATP.

  B. năng lượng hoá học.

  C. năng lượng sinh học.

  D. năng lượng tự nhiên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Thuy

  A. Trao đổi chất với môi trường và sinh sản là những dấu hiệu có ở vật thể vô cơ.

  B. Cơ sở vật chất chủ yếu của sự sống gồm 2 loại vật chất hữu cơ là prôtêin và axit nuclêic.

  C. ADN có khả năng nhân đôi chính xác. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của nhiều loại tác nhân bên tropg hoặc bên ngoài cơ thể, cấu trúc đặc trưng của ADN có thể thay đổi

  D. Cơ thể sống là một hộ mở cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng, có khả năng tự đổi mới, tự điều chỉnh và tích luỹ thông tin di truyền.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1