YOMEDIA
NONE

Bài tập 23 trang 115 SBT Sinh học 12

Giải bài 23 tr 115 sách BT Sinh lớp 12

Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào?

A. Cấu tạo đơn giản - Dị dưỡng - Yếm khí.

B. Cấu tạo phức tạp - Tự dưỡng - Hiếu khí.

C. Cấu tạo đơn giản - Tự dưỡng - Hiếu khí.

D. Cấu tạo đơn giản - Dị dưỡng - Hiếu khí.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23

  • Do trong khí quyển nguyên thủy không có khí oxi và nguồn năng lượng chủ yếu từ môi trường
  • Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm có cấu tạo đơn giản - dị dưỡng - yếm khí.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23 trang 115 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON