YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 139 SGK Sinh học 12

Giải bài 1 tr 139 sách GK Sinh lớp 12

Trình bày thí nghiệm của Mile về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Năm 1953. Mile (Miller) và Urây đã làm thí nghiệm kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan.

  • Các ông đã tạo ra môi trường có thành phần hoá học giống khí quyển của Trái Đất nguyên thuỷ trong một bình thủy tinh 5 lít.
  • Trong bình chứa hỗn hợp khí CH4, NH3, và hơi nước được đặt trong điều kiện phóng tia lửa điện liên tục suốt 7 ngày.
  • Kết quả thu được một số chất hữu cơ đơn giản trong đó có các axit amin.

Sau thí nghiệm của Mile - Urây, nhiều nhà khoa học khác đã lặp lại thí nghiệm này với thành phần các chất vô cơ có thay đổi chút ít và họ đều nhận được các hợp chất hữu cơ đơn giản khác nhau.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 139 SGK Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON