YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 180 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 180 sách GK Sinh lớp 12 Nâng cao

Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học và sinh học diễn ra như thể nào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học: Trong giai đoạn này, sự xuất hiện các đại phân tử ARN, ADN cũng như Protein chưa thể hiện sự sống. Sự sống chỉ thể hiện khi có sự tương tác của các đại phân tử đó trong một tổ chức nhất định là tế bào. Sự xuất hiện các tế bào nguyên thủy - tức là tập hợp của các đại phân tử trong một hệ thống mở có màng lipôprôtêin bào bọc ngăn cách với môi trường ngoài nhưng có khả năng trao đổi với môi trường, là bước khởi đầu cần thiết cho sự xuất hiện cơ thể sống đơn bào đầu tiên. Các nhà thực nghiệm cũng đã chứng minh được một hệ như vậy có thể được hình thành ngẫu nhiên từ các đại phân tử ở dạng các giọt côa xecva hoặc giọt cầu trong phòng thí nghiệm

Từ các tế bào nguyên thủy dưới tác động của CLTN (trên cơ sở của đột biến và và chọn lọc môi trường) sẽ tiến hóa hình thành nên các cơ thể đơn bào đơn giản - tế bào sinh vật nhân sơ (Procaryota) cách đây khoảng 3,5 tỉ năm. Từ tế bào nhân sơ tổ tiên sẽ tiến hóa cho ra các dạng cơ thể nhân sơ khác cũng như các dạng cơ thể nhân chuẩn, đầu tiên là đơn bào nhân thực (xuất hiện cách đây khoảng 1,5 - 1, tỉ năm), sau đó là đa bào (xuất hiện cách đây khoảng 670 triệu năm). Sự tiến hóa sinh học diễn ra cho đến ngày nay và tạo ra toàn bộ sinh giới hiện nay.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 180 SGK Sinh học 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF