YOMEDIA
NONE

Bài tập 17 trang 114 SBT Sinh học 12

Giải bài 17 tr 114 sách BT Sinh lớp 12

Từ thí nghiệm của Milơ và những thí nghiệm tương tự, ta có thể rút ra được nhận định nào?

A. Cho tia tử ngoại chiếu qua một hỗn hợp hơi nước, cacbon - ôxit, mêtan, amôniac... người ta thu được một số loại axit amin.

B. Chất hữu cơ phức tạp được tổng hợp từ các chất đơn giản trong điều kiện của địa cầu nguyên thuỷ.

C. Cơ thể sống có tính phức tạp, đa dạng và đặc thù.

D. Các vật thể sống tồn tại trên quả đất là những hệ mở, cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

Trong bầu khí quyển nguyên thủy cảu trái đất gồm các chất khí như CH4, NH3, CO2, H2, hơi nước (rất ít N2 và chưa có O2). Nhờ tác động của nguồn năng lượng tự nhiên như sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa,…các chất vô cơ đã hình thành:

  • Hợp chất hữu cơ gồm 2 nguyên tố C và H (cacbon hidro)
  • Hợp chất hữu cơ 3 nguyên tố C, H và O (sacarit và lipit)
  • Hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố C, H, O và N (axit amin, nucleotit)

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 114 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF