YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 113 SBT Sinh học 12

Giải bài 15 tr 113 sách BT Sinh lớp 12

Trong các loại đại phân tử hữu cơ thì chất nào không có cấu trúc đa phân?

A. Lipit.                                                              

B. Axit nuclêic và pôlipeptit.

C. Axit nuclêic và pôlisaccarit.                              

D. Prôtêin và axit nuclêic.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Trong các loại đại phân tử hữu cơ thì chất nào không có cấu trúc đa phân là Lipit.    

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 113 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF