YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 113 SBT Sinh học 12

Giải bài 11 tr 113 sách BT Sinh lớp 12

Những nguyên tố phổ biến nhất chiếm 99% khối lượng cơ thể sống là

A. H. O, N, C                                                                            

B. C, H, O, N, S, P.

C. C, H,O                                                                                  

D. C, H, O, N, P, S, Na, K.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

  • Những nguyên tố phổ biến nhất chiếm 99% khối lượng cơ thể sống là: C, H, O, N, P, S, Na, K.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 113 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF