YOMEDIA
NONE

Bài tập 21 trang 114 SBT Sinh học 12

Giải bài 21 tr 114 sách BT Sinh lớp 12

Sự hình thành lớp màng lipôprôtêin có vai trò

A. phân biệt các giọt côaxecva với môi trường xung quanh, qua màng côaxecva trao đổi chất với môi trường

B. làm cho côaxecva trở thành cơ thể đơn bào.

C. làm cho quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn.

D. là bước tiến bộ quan trọng trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 21

Sự hình thành lớp màng lipôprôtêin có vai trò phân biệt các giọt côaxecva với môi trường xung quanh, qua màng côaxecva trao đổi chất với môi trường là bước khởi đầu cần thiết cho sự xuất hiện cơ thể đơn bào đầu tiên.

Vạy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 21 trang 114 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF