YOMEDIA
NONE

Bài tập 24 trang 115 SBT Sinh học 12

Giải bài 24 tr 115 sách BT Sinh lớp 12

Sự kiện quan trọng để hình thành những cơ thể sống có khả năng di truyền đặc điểm của chúng cho đời sau là

A. sự xuất hiện cơ chế nhân đôi.                                              

B. sự hình thành màng lipôprôtêin.

C. sự hình thành các côaxecva.                                                

D. sự xuất hiện các enzim.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24

  • Cơ chế nhân đôi xuất hiện giúp các cơ thể sống di truyền đặc điểm cho đời sau

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 115 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON