YOMEDIA
NONE

Bài tập 13 trang 113 SBT Sinh học 12

Giải bài 13 tr 113 sách BT Sinh lớp 12

Trong cơ thể sống, axit nuclêic đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nào sau đây?

A. Sinh sản và di truyền.

B. Nhân đôi NST và phân chia tế bào.

C. Tổng hợp và phân giải các chất.

D. Nhận biết các vật thể lạ xâm nhập.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

  • Axit nuclêic đóng vai trò quan trọng trong sinh sản và di truyền.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 113 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON