YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 109 SBT Sinh học 12

Giải bài 1 tr 109 sách BT Sinh lớp 12

Phân biệt một vật thể sống và một vật thể vô cơ?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 • Cơ thể sống có 5 dấu hiệu cơ bản - đặc trưng:
  • Là 1 hệ thống mở cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng.
  • Thường xuyên tự đổi mới thành phần cấu tạo nhờ khả năng trao đổi chất với môi trường.
  • Có khả năng tự điều hoà, điều chỉnh các hoạt động sống nhờ hệ enzim và các loại hoocmôn
  • Có khả năng sinh sản nhờ cơ chế nhân đôi của phân tử ADN.
  • Có khả năng tích luỹ thông tin di truyền do ADN sao chép sai tạo đột biến gen và các đột biến được di truyền nên từ một gen gốc ban đầu hình thành nhiều alen.
 • Các vật thể vô cơ không có các đặc điểm nêu trên và trong quá trình tương tác với môi trường, vật chất vô cơ thường bị biến tính đưa đến trạng thái huỷ hoại.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 109 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON