YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 9 tr 112 sách BT Sinh lớp 12

Các giọt côaxecva được hình thành từ

A. các hợp chất pôlisaccarit và prôtêin.

B. hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ lại thành những giọt rất nhỏ.

C. các đại phân tử hữu cơ hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

D. các đại phân tử có dấu hiệu sơ khai của trao đổi chất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

  • Các giọt côaxecva được hình thành từ các đại phân tử hữu cơ hoà tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

Vậy đáp án đúng la: C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 112 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON