YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 6 tr 112 sách BT Sinh lớp 12

Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào?

A. Tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

B. Được tổng hợp trong các tế bào sống.

C. Quang tổng hợp hay hoá tổng hợp.

D. Tổng hợp nhờ công nghệ sinh học

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  • Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, chất hữu cơ được tổng hợp trong các tế bào sống.

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 112 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON