YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 111 SBT Sinh học 12

Giải bài 2 tr 111 sách BT Sinh lớp 12

Thí nghiệm của Milơ đã chứng minh điều gì?

A. Sự sống trên Trái Đất có nguồn gốc từ vũ trụ.

B. Axit nuclêic hình thành từ nuclêôtit.

C. Chất hữu cơ hình thành từ các chất vô cơ.

D. Chất vô cơ hình thành từ các nguyên tố có trên bề mặt quả đất.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Trong bầu khí quyển nguyên thủy cảu trái đất gồm các chất khí như CH4, NH3, CO2, H2, hơi nước (rất ít N2 và chưa có O2). Nhờ tác động của nguồn năng lượng tự nhiên như sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa,…các chất vô cơ đã hình thành:
    • Hợp chất hữu cơ gồm 2 nguyên tố C và H (cacbon hidro)
    • Hợp chất hữu cơ 3 nguyên tố C, H và O (sacarit và lipit)
    • Hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố C, H, O và N (axit amin, nucleotit).

Chọn C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 111 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON