YOMEDIA
NONE

Bài tập 19 trang 114 SBT Sinh học 12

Giải bài 19 tr 114 sách BT Sinh lớp 12

Phát biểu nào không đúng về giai đoạn tiến hoá hoá học?

A. Đầu tiên hình thành những phân tử hữu cơ đơn giản rồi đến những phân tử hữu cơ phức tạp, những đại phân tử và những hệ đại phân tử.

B. Chất hữu cơ được tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên trong điều kiện khí hậu và địa chất của địa cầu nguyên thuỷ.

C. Chất hữu cơ được tổng hợp từ các chất vô cơ bằng con đường hoá học.

D. Cho điện thế cao phóng qua một hỗn hợp hơi nước, CO2, CH4, NH3... người ta thu được một số loại axit amin.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 18

  • Tiến hóa hóa học: sự hình thành và tiến hóa của các hợp chất hữu cơ.
  • Sự hình thành sự sống đầu tiên trên Trái Đất được hình thành bằng con đường hóa học theo các bước:
    • Hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ
    • Trùng phân hình thành các đại phân tử hữu cơ
    • Hình thành các đại phân tử có khả năng tự nhân đôi.

Vậy đáp án đúng là: D

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 114 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF