YOMEDIA
NONE

Bài tập 22 trang 115 SBT Sinh học 12

Giải bài 22 tr 115 sách BT Sinh lớp 12

Sự xuất hiện các enzim có vai trò

A. là bước tiến bộ quan trọng trong giai đoạn tiến hoá tiền tế bào.

B. làm cho quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn.

C. là sự kết hợp các phân tử prôtêin với các ion kim loại tạo thành các chất xúc tác hoá học trong tế bào.

D. thúc đẩy quá trình trao đổi chất giữa giọt côaxecva với môi trường xung quanh.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22

  • Các enzim có vai trò xúc tác các phản ứng sinh học diễn ra nhanh hơn

Vậy đáp án đúng là: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22 trang 115 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON