YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 112 SBT Sinh học 12

Giải bài 7 tr 112 sách BT Sinh lớp 12

Theo quan điểm của Oparin thì nơi xuất hiện và phương thức dinh dưỡng của vật thể sống đầu tiên là

A. môi trường đất + dị dưỡng.                                                        

B. môi trường nước + dị dưỡng.

C. mồi trường nước + tự dưỡng.                                                    

D. môi trường đất + tự dưỡng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • Giả thuyết của Oparin và Handan: Các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Trái Đất được hình thành từ các chất vô cơ theo con đường tổng hợp hóa học nhờ nguồn năng lượng tự nhiên là sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa…

Vậy đáp án đúng lá: B

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 112 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON