YOMEDIA
NONE

Bài tập 20 trang 114 SBT Sinh học 12

Giải bài 20 tr 114 sách BT Sinh lớp 12

Quá trình làm cho ADN ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là

A. quá trình tích luỹ thông tin di truyền.

B. quá trình biến đổi thông tin di truyền.

C. quá trình đột biến trong sinh sản.

D. quá trình biến dị tổ hợp.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 20

  • Quá trình làm cho ADN ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là quá trình tích luỹ thông tin di truyền.

Vậy đáp án đúng là: A

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 20 trang 114 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON