ON
ADMICRO
VIDEO

Tính CM của dung dịch axit đã dùng

Lấy 16 g hỗn hợp gồm Fe2O3 và MgO tan vừa hết trong 500ml dung dịch HCl a M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 35,25g muối khan.

a.Lập phương trình hóa học và tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

b. Tính CM của dung dịch axit đã dùng

c.Nếu dẫn khí CO dư đi qua 16 g hỗn hợp trên sau khi phản ứng kết thúc được chất rắn X và khí Y. lấy khí Y dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư được a (g) kết tủa và thấy thoát ra 4,256l khí không màu.Tính :

- mX ; a

-thể tích khí CO2 ban đầu ( ĐKTC) đã làm thí nghiệm

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. Fe2O3 + 6HCl ---> 2FeCl3 + 3H2O;

  x-----------6x-----------2x----------3x (mol)

  MgO + 2HCl --> MgCl2 + H2O;

  y---------2y----------y-------------y (mol)

  Gọi x,y lần lượt là số mol của Fe2O3 và MgO.

  ta có: 160x + 40y = 16;

  162,5*2x + 95y = 35,25;

  Giải hệ pt trên ta được : x= 0,05; y=0,2

  => mFe2O3= 0,05*160= 8 (g);

  mMgO= 0,2* 40= 8(g)

  => %mFe2O3 = %m MgO= 8*100/16= 50 %

  b. ta có : nHCl dùng= 6x + 2y= 6*0,05+ 2*0,2= 0,7 (mol)

  => CmHCl= 0,7/0,5= 1,4 (M).

  c. Fe2O3 +3 CO ---> 2Fe + 3 CO2;

  0,05--------0,15---------0,1-------0,15 (mol)

  ( CO ko khử được MgO)

  Chất rắn X gồm: Fe và MgO

  Khí Y là : CO2 và CO dư

  CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O;

  0,15--------------------------0,15

  mX= m Fe + mMgO= 0,1*56+ 8= 13,6 (g).

  ta có: nCaCO3=0,15 (mol) => mCaCO3= 0,15*100= 15 (g)

  ( Tính thể tích CO ban đầu chứ pạn)

  ta có nCO pư= 0,15 (mol)=> VCO pư= 0,15*22,4= 3,36 (l)

  VCO ban đầu= 3,36+ 4,256=7,616 (l)

    bởi Nguyễn Ngà 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1