AMBIENT

Khối lượng chất rắn là bao nhiêu?

bởi khanh nguyen 01/06/2019

Cho 6,72 lít CO2 vào trong 700ml dd KOH 1M pư xong đem cô cạn dd sau pư được m gam chất rắn khan. Vậy giá trị của m là???

Help me,please

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nCO2=V/22,4=6,72/22,4=0,3(mol)

  nKOH=CM.V=1.0,7=0,7(mol)

  Lập tỉ lệ : \(k=\dfrac{n_{KOH}}{n_{CO2}}=\dfrac{0,7}{0,3}\approx2,33\)

  => Sản phẩm là muối trung tính

  PT: 2KOH + CO2 -t0-> K2CO3 + H2O

  Cứ: 2..............1..................1 (mol)

  Vậy:0,6<-------0,3---------->0,3 (mol)

  => Chất rắn là K2CO3

  => mK2CO3=n.M=0,3.138=41,4(g)

  bởi Tuyến Nguyễn 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>