AMBIENT

Thì khối lượng kết tủa thu được có giá trị trong khoảng bao nhiêu ?

bởi Nguyễn Minh Minh 01/06/2019

Sục từ từ V lít khí CO2 vào 1.5 lít dd Ca(OH)2 0.01M nếu 0.2688 < V < 0.5824 thì khối lượng kết tủa thu dc có giả trị trong khoảng bao nhiêu ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O (1)

  CaCO3 + CO2 + H2O -> Ca(HCO3)2 (2)

  nCa(OH)2=1,5.0,01=0,015(mol)

  Nếu VCO2=0,2688(lít)<=>0,012(mol)

  => chỉ xảy ra PT 1

  Theo PTHH 1 ta có:

  nCaCO3=nCO2=0,012(mol)

  mCaCO3=100.0,012=1,2(g)

  Nếu VCO2=0,5824(lít)<=>0,026(mol)

  => có 1 và 2

  Theo PTHH 1 ta có:

  nCa(OH)2=nCO2(1)=nCaCO3=0,015(mol)

  nCO2 còn lại=0,026-0,015=0,011(mol)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nCO2(2)=nCaCO3(2)=0,011(mol)

  mCaCO3 còn lại=0,015-0,011=0,004(mol)

  mCaCO3=100.0,004=0,4(g)

  Vậy với 0.2688 < V < 0.5824 thì khối lượng kết tủa thu dc có giá trị trong khoảng 0,4<mkt<1,2

  bởi Nguyễn Duy Ái 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA