YOMEDIA
IN_IMAGE

Thì khối lượng kết tủa thu được có giá trị trong khoảng bao nhiêu ?

Sục từ từ V lít khí CO2 vào 1.5 lít dd Ca(OH)2 0.01M nếu 0.2688 < V < 0.5824 thì khối lượng kết tủa thu dc có giả trị trong khoảng bao nhiêu ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O (1)

  CaCO3 + CO2 + H2O -> Ca(HCO3)2 (2)

  nCa(OH)2=1,5.0,01=0,015(mol)

  Nếu VCO2=0,2688(lít)<=>0,012(mol)

  => chỉ xảy ra PT 1

  Theo PTHH 1 ta có:

  nCaCO3=nCO2=0,012(mol)

  mCaCO3=100.0,012=1,2(g)

  Nếu VCO2=0,5824(lít)<=>0,026(mol)

  => có 1 và 2

  Theo PTHH 1 ta có:

  nCa(OH)2=nCO2(1)=nCaCO3=0,015(mol)

  nCO2 còn lại=0,026-0,015=0,011(mol)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nCO2(2)=nCaCO3(2)=0,011(mol)

  mCaCO3 còn lại=0,015-0,011=0,004(mol)

  mCaCO3=100.0,004=0,4(g)

  Vậy với 0.2688 < V < 0.5824 thì khối lượng kết tủa thu dc có giá trị trong khoảng 0,4<mkt<1,2

    bởi Nguyễn Duy Ái 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON