AMBIENT

Tính nồng độ % của H2SO4

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 01/06/2019

cho 10g CuO tác dụng với 300g dung dịch H2SO4.

a) Tính nồng độ % của H2SO4.

b) Tính nồng độ % của muối thu được.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: CuO + H2SO4 ----> CuSO4 + H2O

  nCuO = \(\dfrac{10}{80}=0,125\left(mol\right)\)

  Theo PTHH: n\(H_2SO_4\) = nCuO = 0,125 (mol)

  => m\(H_2SO_4\) = 0,125.98 = 12,25 (g)

  => C%\(H_2SO_4\) = \(\dfrac{12,25}{300}.100\%=4,08\%\)

  b) Theo PTHH: n\(H_2O\) = nCuO = 0,125 (mol)

  => m\(H_2O\) = 0,125.18 = 2,25 (g)

  => mddsp/ứ = 10 + 300 - 2,25 = 307,75 (g)

  Theo PTHH: n\(CuSO_4\) = nCuO = 0,125 (mol)

  => m\(CuSO_4\) = 0,125.160 = 20 (g)

  => C%\(CuSO_4\) = \(\dfrac{20}{307,75}.100\%=6,5\%\)

  bởi Huỳnh Diệp Linh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>