ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

1.Cho 30 g hỗn hợp Fe2O3 vào CuO hòa tan hết trong 600 ml đ HCl 3.5M . Sau phản ứng trung hòa lượng axit còn dư bằng 500ml dd NaOH 2.1M. Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu biết HCl tác dụng với NaOH tạo muối và nước

2.Một hỗn hợp gồm SiO2 và Al2O3.khi cho hỗn hợp tác dụng với 2L dd H2SO4 1M còn lại chất rắn A và thu được dd B biết rằngdể trung hòa hầu hết dd B cần 1L dd NaOH 1M.Mặt khác nếu hòa tan hết hỗn hợp cần 100 ml dd NaOH 15M.Tính klg mỗi oxit

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.

  Fe2O3+6HCl\(\rightarrow\)2FeCl3 +3H2O (1)

  CuO + 2HCl\(\rightarrow\)CuCl2 + H2O (2)

  NaOH + HCl\(\rightarrow\)NaCl + H2O (3)

  nHCl=0,6.3,5=2,1(mol)

  nNaOH=0,5.2,1=1,05(mol)

  Theo PTHH 3 ta có:

  nNaOH=nHCl(còn lại)=1,05(mol)

  nHCl(tác dụng với hh oxit)=2,1-1,05=1,05(mol)

  Đặt nFe2O3=a

  nCuO=b

  Ta có hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}160a+80b=30\\6a+2b=1,05\end{matrix}\right.\)

  a=0,15;b=0,075

  mFe2O3=160.0,15=24(g)

  mCuO=30-24=6(g)

    bởi Nhật Minh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1