AMBIENT

Hãy xác định công thức của oxit trên

bởi Nguyễn Hạ Lan 01/06/2019

cho 15,3 gam oxit của kim loại hóa trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55% . Hãy xác định công thức của oxit trên.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có CTHC là RO

  RO + 2H2O R(OH)2 + H2

  x 2x x x

  Ta có mRO = xMR + 16x = 15,3

  => mR(OH)2 =( MR + 34 )x = xMR + 34x

  Ta có Mdung dịch = Mtham gia - MH2

  = mRO + mH2O - mH2

  mà theo định luật bảo toàn khối lượng

  mRO + mH2O = mR(OH)2 + mH2

  => Mdung dịch = mR(OH)2 + mH2 - mH2

  = mR(OH)2 = 200 ( gam )

  => C%R(OH)2 = \(\dfrac{\text{xM_R + 34x}}{200}\) . 100 = 8,55%

  = xMR + 34x = 17,1

  => xMR + 16x = 15,3 xMR + 34x = 17,1

  => xMR = 15,3 - 16x xMR = 17,1 - 34x

  => 15,3 - 16x = 17,1 - 34x

  => x = 0,1 ( mol )

  => mRO = xMR + 16x = 15,3

  => mRO = 0,1 . MR + 16 . 0,1 = 15,3

  => MR = 137 => R là Ba

  => CTHC BaO

  bởi Phạm Bá Long 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>