Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch phản ứng

bởi Thuy Kim 01/06/2019

Cho 2.8g magie oxit tác dụng với 150g dung dịch axit sunfuric 4.9%

a/ Viết PTHH xảy ra

b/ Tính khối lượng muối tạo thành

c/Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch p/ứng

( làm rõ ràng và đầy đủ ra giúp em với ạ huhu)

Câu trả lời (1)

 • a.Mg+H2SO4->MgSO4+H2

  0,075-0,075------0,075----0,075 (mol)

  b.nMg=2,8/24=0,117(mol)

  nH2SO4=\(\dfrac{150\cdot4,9}{100\cdot98}=0,075\left(mol\right)\)

  Xét tỉ lệ:

  \(\dfrac{nMg}{nMgpt}=\dfrac{0,117}{1}>\dfrac{nH2SO4}{nH2SO4pt}=\dfrac{0,075}{1}\)

  =>Mg dư. sản phẩm tính theo H2SO4
  nMgSO4=0,075(mol)=>mMgSO4=0,075*120=9(g).

  c.nMg dư=0,117-0,075=0,042(mol)

  =>mMg dư=0,042*24=1,008(g)

  nH2=0,075(mol)

  =>mH2=0,075*2=0,15(g)

  mdd sau pư=2,8-1,008+150-0,15=151,642(g)

  C% MgSO4=\(\dfrac{9\cdot100}{151,642}=5,935\%\)

  bởi Hươngg Vũ 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan