Tính % thể tích của khí CO2 trong hh X

bởi can chu 01/06/2019

Hấp thụ 2 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO2, N2 trong 160ml dd Ba(OH)2 0,5M, đến khi pứ kết thúc đêm hh sau pứ cô cạn thì thu được 14,98 g chất rắn khan. Tính % thể tích của khí CO2 trong hh X

Câu trả lời (1)

 • Ba(OH)2 + CO2 -> BaCO3 + H2O (1)

  nBa(OH)2=0,08(mol)

  Nếu CO2 dư thì sau khi cô cạn dd sẽ thu dc 0,08.197=15,76(g)>14,98 nên sau PƯ còn Ba(OH)2 dư.

  Đặt nCO2=a

  Ta có:

  mrắn=mmuối + mBazo dư=197a+171(0,08-a)=14,98

  =>a=0,05

  VCO2=0,05.22,4=1,12(lít)

  %VCO2=\(\dfrac{1,12}{2}.100\%=56\%\)

  bởi Nguyễn Tuyết Nữ 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • hành thư

  Hòa tan hoàn toàn 8g SO3 vào nước thu được 120g ddA.

  a)Viết pthh xảy ra? Tính nồng độ % của dd A.?

  b) Trung hòa dd Abằng 140ml dd KOH 0,5M .Tính khối lượng chất tan trong dd phản ứng trung hòa?

 • truc lam

  Một hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al2O3. Cho m gam X vào dd NaOH dư thấy có 0,2 mol NaOH tham gia phản ứng. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dd hCl (dư) thì thu đc dd Y. Cho Y tác dụng vơi NaOH dư thu được kết tủa Z. Lọc lấy kết tủa Z rồi nung trong điều kiện không có không khí thu đc 16 gam chất rắn R

  a) Viết các PTHH xảy ra

  b) Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

 • Phan Thị Trinh

  Bài 1 : Cho 2,24l khí SO2 (đktc) tác dụng với 700ml dd Ca(OH)2 0,2M

  a. Viết PTPƯ

  b . Tính khối lượng các chất sau pư

  c. Tính nồng độ các chất sau pư . Coi thể tích dd thay đổi ko đáng kể

  Bài 2 : Người ta đung 1 dd chưa 20g NaOH để hấp thụ hoàn toàn 11,2l khí CO2 (đktc) . Tính khối lượng muối đc tạo thành

  Bài 3 : Cho 6,2g Na2O vào nc . Tính thể tích khi SO2 (đktc) cần thiết pư với dd trên để tạo thành :

  a.Muối axit

  b.Muối trung hòa

  c.Hỗn hợp 2 muối

 • Xuan Xuan

  câu 1; dẫn từ từ 3,136L khí CO2 (đktc) vào một dd có hòa tan 12,8g NaOH sản phẩm là muối Na2CO3

  a)chất nào đả lấy dư , dư bao nhiêu lít ?

  b)tính khối lượng muối thu được

  câu 2: cho 3,92g bột sắt vào 200ml đ CuSO4 10%(D=1,12g/ml)

  a)tính khối lượng kim loại mới tạo thành

  b)tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng (giả thuyết cho thể tích không đáng kể )

 • Trần Thị Trang

  BBBài 1:Viết phương trình phản ứng biểu diễn dãy biến hóa sau:

  a, \(H_2O\)\(\rightarrow A\rightarrow Cu\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow Cu\)

  b, \(KMnO_4\rightarrow A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D\rightarrow CO_2\)

  c, \(KClO_3\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D\rightarrow E\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3\)

  Trong đó A, B, C, D, E là các chất riêng biệt.

  Bài 2:Cho một miếng Canxi, khối lượng m (g) vào nước. Chờ cho phản ứng xong người ta dẫn một luồng khí CO2 sục vào dung dịch thấy có kết tủa tạo thành. Lọc lấy kết tủa và đem sấy khô, cân được 5 gam.

  a, Viết phương trình hóa học xảy ra.

  b, Tìm tên các hợp chất tạo thành.

  c, Tìm m của Canxi.

 • My Hien

  Hòa tan oxit kim loại hóa trị II trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9.8% thì thu được dung dịch muối nồng độ 14.8%. Tìm CTHH của oxit?

 • Phan Thiện Hải

  Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với một lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra một gam chất kết tủa trắng. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được 0,64 gam kim loại màu đỏ.

  a) Viết PTHH.

  b) Xác địng thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí.

 • Lê Minh Hải

  1.Cho các chất sau:SO2,Na2SO4,Fe,Cu,Cao,KOH.Chất nào có thể tác dụng với

  a Nước

  b Axit sunfuric

  c Bari hidroxit

  Hãy viết PTPU nếu có

  2.Có 5 lọ mất nhãn ,mỗi lọ chứa 1 chất rắn sau:Na2O,P2O5,CaO,ZnO,SiO2

  Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trên.Viết PTHH minh học

 • Anh Trần

  1.Cho 30 g hỗn hợp Fe2O3 vào CuO hòa tan hết trong 600 ml đ HCl 3.5M . Sau phản ứng trung hòa lượng axit còn dư bằng 500ml dd NaOH 2.1M. Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu biết HCl tác dụng với NaOH tạo muối và nước

  2.Một hỗn hợp gồm SiO2 và Al2O3.khi cho hỗn hợp tác dụng với 2L dd H2SO4 1M còn lại chất rắn A và thu được dd B biết rằngdể trung hòa hầu hết dd B cần 1L dd NaOH 1M.Mặt khác nếu hòa tan hết hỗn hợp cần 100 ml dd NaOH 15M.Tính klg mỗi oxit

 • Tieu Dong

  Hòa tan 9,4g kali oxit vòa nước thu được 200ml dung dịch A

  a.Tính nồng độ mol dung dịch A thu được

  b.Cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng d=1,14(g/ml) để trung hòa hết dung dịch A?