Hỏi đó là kim loại gì?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 01/06/2019

Bài 14: A là 1 oxit của kim loại chứa 70% kloai. Cần dùng bn ml dd hh HCl 0,3M và H2SO4 0,15M để hòa tan hết 32 g oxit trên.

Bài 15: hòa tan hoàn toàn 1,44g kloai hóa trị II bằng 250ml dd H2SO4 0,3M. Để trung hòa lg axit dư cần dùng 60ml dd NaOH 0,5M . Hỏi đó là kim loại gì?

các bn làm nhanh nhé mik cần gấp lắm chỉ còn vài tiếng nữa thôi

Câu trả lời (1)

 • 14. gọi oxit kim loại là AxOy

  =>\(\dfrac{xMA}{xMA+16y}.100=70\%\)

  =>MA=37,33y/x=18,665.2y/x

  ta có : 2y/x là hóa trị của A

  xét 2y/x từ 1->3 thì chỉ có 3 là phù hợp

  => A :Fe , AxOy: Fe2O3

  Fe2O3 + 6HCl --> 2FeCl3 +3H2O(1)

  Fe2O3 +3H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + 3H2O(2)

  nFe2O3=32/160=0,2(mol)

  theo (1) : nHCl=6nFe2O3=1,2(mol)

  =>VHCl 0,3M=1,2/0,3=4(l)=4000ml

  theo (2) :nH2SO4=3nFe2O3=0,6(mol)

  => VH2SO4 0,15M=0,6/0,15=4(l)=4000ml

  15.

  gọi kim loại đó là A

  A +H2SO4 -->ASO4 +H2(1)

  2NaOH +H2SO4 --> Na2SO4 + 2H2O(1)

  nA=1,44/MA(mol)

  nH2SO4=0,25.0,3=0,075(mol)

  nNaOH=0,06.0,5=0,03(mol)

  lập tỉ lệ :

  \(\dfrac{0,075}{1}>\dfrac{0,03}{2}\)

  => NaOH hết ,H2SO4 dư => baì toán tính theo NaOH

  theo (2) : nH2SO4=1/2nNaOH=0,015(mol)

  => nH2SO4(dư) =0,075 -0,015=0,06(mol)

  theo(1) : nA=nH2SO4=0,06(mol)

  =>1,44/MA=006=>MA=1,44/0,06=24(g/mol)

  =>A:Mg

  bởi la Thi Ngoc Anh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan