Những cặp chất nào phản ứng với nhau SO3, C02, Na2O, BaO, NO, KOH, H2SO4, Fe2O3

bởi Nguyễn Trà Long 01/06/2019

SO3, C02, Na2O, BaO, NO, KOH, H2SO4, Fe2O3. những cặp chất nào phản ứng vs nhau viết PTHH

Câu trả lời (1)

 • SO3 + Na2O --> Na2SO4

  SO3 + BaO --> BaSO4

  SO3 + 2KOH --> K2SO4 + H2O

  CO2 + Na2O ---> Na2CO3

  CO2 + BaO ---> BaCO3

  CO2 +2 KOH ---> K2CO3 + H2O

  Na2O + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2O

  BaO + H2SO4 ---> BaSO4 + H2O

  KOH + H2SO4 ---> K2SO4 + H2O

  Fe2O3 + 3H2SO4 ---> Fe2(SO4)3 +3 H2O

  bởi NGUYỄN HỒNG 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Tấn Vũ

  Giúp mk với

  1) Cho m gam Mg phản ứng vớidung dịch HCl (dư 10%). Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và khí hiđro. Để trung hoà dung dịch A cần dùng 25ml dung dịch KOH 1M.

  a. Tính m?

  b. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc

  2) Cho 3,36 lít khí CO ở đktc đi qua ống sứ đựng 8 gam CuO nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm cho khí thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)\(_2\) dư, thấy tạo ra 14,775 gam kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng khử CuO

 • Nguyễn Hạ Lan

  cho 15,3 gam oxit của kim loại hóa trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55% . Hãy xác định công thức của oxit trên.

 • Tieu Dong

  tính khối lượng canxi oxit thu được khi nung 3 tấn đá vôi (đá vôi có lẫn 10 phần trăm tạp chất). biệt hiệu suất nung vôi là 80 phần trăm

 • Phạm Phú Lộc Nữ

  hòa tan 39,4 g muối cacbonat của 1 kim loại hóa trị 2 bằng \(H_2SO_4\) loãng dư thu được 46,6g muối sunfat kết tủa

  a)Viết phường trình phản ứng

  b)tính số mol của CO2 thu được

  c)tìm kim loại

 • Trịnh Lan Trinh

  P2O5 có tác dụng đc vs MgO k

 • Hương Lan

  Lấy 16 g hỗn hợp gồm Fe2O3 và MgO tan vừa hết trong 500ml dung dịch HCl a M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 35,25g muối khan.

  a.Lập phương trình hóa học và tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  b. Tính CM của dung dịch axit đã dùng

  c.Nếu dẫn khí CO dư đi qua 16 g hỗn hợp trên sau khi phản ứng kết thúc được chất rắn X và khí Y. lấy khí Y dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư được a (g) kết tủa và thấy thoát ra 4,256l khí không màu.Tính :

  - mX ; a

  -thể tích khí CO2 ban đầu ( ĐKTC) đã làm thí nghiệm

 • Nguyễn Lệ Diễm

  Cho 4,4 g Mg và MgO + HCL-> 2,24 lit H2 ở dktc
  a) PTHH
  b) Tính nồng dộ phần trăm Mg , MgO
  c) CM (HCL) lấy dư 10% so với phản ứng

 • Mai Hoa

  Tìm cthh NxOy

  bởi Mai Hoa 01/06/2019 |   1 Trả lời

  3,024g kim loại M+hno3 loãng--> 940,8(ml) NxOy

  d NxOy/H2= 22 tìm cthh NxOy

  help me, please

 • khanh nguyen

  Cho 6,72 lít CO2 vào trong 700ml dd KOH 1M pư xong đem cô cạn dd sau pư được m gam chất rắn khan. Vậy giá trị của m là???

  Help me,please

 • hai trieu

  dân 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M ; dung dịch thu được cso khả năng tác dụng tối đa 100ml dung dịch KOH 1M . Gía trị của a là ?