RANDOM

Tính khối lượng chất rắn màu đỏ

bởi Lê Minh Hải 01/06/2019

Dẫn khí CO 3,36 lít tác dụng với CuO 80g, đun nóng thu được m(g) chất rắn màu đỏ, dẫn khí thu được qua 100g dd Ca(OH)2 7,4% thu được chất rắn A(g). Tính m,A ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nCO = 0,15 mol

  nCuO = 1 mol

  CO (0,15) + CuO ---to-----> Cu (0,15) + CO2 (0,15) (1)

  - Theo PTHH: nCu = 0,15 mol

  => mCu = 9,6 gam

  Theo PTHH: nCO2 = 0,15 mol

  nCa(OH)2 = 0,1 mol

  \(\dfrac{nCO2}{nCa\left(OH\right)2}=\dfrac{0,15}{0,1}=1,5\) => tạo 2 muối

  - Đặt nCa(HCO3)2 = x mol; nCaCO3 = y mol

  2CO2 (2x) + Ca(OH)2 (x) -------> Ca(HCO3)2 (x) (2)

  CO2 (y) + Ca(OH)2 (y) -------> CaCO3 (y) + H2O (3)

  - Theo PTHH 2,3: => \(\left\{{}\begin{matrix}2x+y=0,15\\x+y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\left(mol\right)\\y=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => m chất rắn A = 162 . 0,05 + 100 . 0,05 = 13,1 gam

  bởi ha huy hoang hiep 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA