YOMEDIA

Tìm CTHH của các chất trong X

1) thổi từ từ khí CO dư qua hỗn hợp bột ZnO và Fe2O3 nung nóng , kết thúc thu được 23,3g hỗn hợp kim loại. khí sinh ra được dẫn toàn bộ đi qua dung dịch nước vôi trong dư thu được 55g kết đũa. hãy tính khoois lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

2) hỗn hợp chất rắn X gồm 2 kim loại hóa trị 1 và oxit của nó. cho 23,3g X vào nước dư thu được 32g bazo Y và 2,24 lít khí (đktc)

a) tìm CTHH của các chất trong X

b) hòa tan 600g Y vào nước ta được dung dịch A.dẫn từ từ 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thì thu được bao nhiêu gam muối?

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • 2) a)

  +)Gọi kim loại và oxit kim loại lần lượt là R, R2O3

  NTK của R là MR

  +) PTHH:

  R + H2O ==> ROH + \(\dfrac{1}{2}\)H2 (1)

  1____1_______1_____0,5

  R2O + H2O ==> 2KOH (2)

  1______1_________2

  từ (1) ==> nH2 = \(\dfrac{2,24}{22,4}\)= 0,1 (mol) = \(\dfrac{1}{2}\)nR ==> nR = 0,2

  theo ĐLBTKL: mhhX + mH2O = mdd base + mH2

  ==> mH2O f/ứ = 32 + 0,1x2 - 23,3 = 8,9

  ===> nH2O f/ứ = \(\dfrac{8,9}{18}\)=\(\dfrac{89}{180}\)(mol)

  mà nH2O f/ứ (1) = 2 nH2 = 2x 0,1 =0,2

  ==> nH2O f/ứ (2) = \(\dfrac{53}{180}\) ==> nR2O = \(\dfrac{53}{180}\)(mol)

  Ta có: mX = mR + mR2O = 0,2 MR + \(\dfrac{53}{180}\)(MR x2+ 16) =23,3

  ==> MR =23 ==> R là Na, oxit kl là Na2O

  b) nNaOH = \(\dfrac{600}{40}\)= 15 (mol) (nhiều dữ zậy @@)

  nCO2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}\)= 0,2 (mol)

  PTHH: 2NaOH + CO2 ==> Na2CO3 + H2O

  bđ: 15_____0,2 (mol)

  f/ứ: 0,4_____0,2_______0,2_____0,2 (mol)

  sau f/ứ: 14,6____0_________0,2______0,2 (mol)

  ==> mNa2CO3 = 0,2x106 =21,2 (g)

    bởi Nguyễn Thị Kim Nguyệt 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA