ADMICRO
UREKA

Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

Một hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Al2O3. Cho m gam X vào dd NaOH dư thấy có 0,2 mol NaOH tham gia phản ứng. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dd hCl (dư) thì thu đc dd Y. Cho Y tác dụng vơi NaOH dư thu được kết tủa Z. Lọc lấy kết tủa Z rồi nung trong điều kiện không có không khí thu đc 16 gam chất rắn R

a) Viết các PTHH xảy ra

b) Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • TN1: \(Al_2O_3\left(0,1\right)+2NaOH\left(0,2\right)\rightarrow2NaAlO_2+H_2O\)

  \(\Rightarrow m_{Al_2O_3}=0,1.102=10,2\left(g\right)\)

  TN2: \(Fe_2O_3\left(0,1\right)+6HCl\rightarrow2FeCl_3\left(0,2\right)+3H_2O\)

  \(Al_2O_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2O\)

  dd Y gồm: HCl dư, FeCl3, AlCl3

  \(HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\)

  \(FeCl_3\left(0,2\right)+3NaOH\rightarrow3NaCl+Fe\left(OH\right)_3\left(0,2\right)\)

  \(AlCl_3+3NaOH\rightarrow3NaCl+Al\left(OH\right)_3\)

  \(Al\left(OH\right)_3+NaOH\rightarrow NaAlO_2+2H_2O\)

  Kết tủa Z: Fe(OH)3

  \(2Fe\left(OH\right)_3\left(0,2\right)\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3\left(0,1\right)+3H_2O\)

  Chất rắn R: Fe2O3 = 16g

  \(\Rightarrow n_{Fe_2O_3}=\dfrac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{Fe_2O_3}=0,1.160=16\left(g\right)\)

    bởi Bee Bee HN 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF