ADMICRO
UREKA

Nhận biết Na2O,P2O5,CaO,ZnO,SiO2

1.Cho các chất sau:SO2,Na2SO4,Fe,Cu,Cao,KOH.Chất nào có thể tác dụng với

a Nước

b Axit sunfuric

c Bari hidroxit

Hãy viết PTPU nếu có

2.Có 5 lọ mất nhãn ,mỗi lọ chứa 1 chất rắn sau:Na2O,P2O5,CaO,ZnO,SiO2

Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất trên.Viết PTHH minh học

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 2:

  - thử vs lượng nhỏ mỗi chất.

  - Cho nước vào từng mẫu thử:

  +) Không tan => SiO2 , ZnO => Nhóm 1

  +) Tan, tạo thành dd => Na2O, P2O5 , CaO => Nhóm 2

  PTHH: Na2O + H2O -> 2 NaOH

  P2O5 + 3H2O -> 2 H3PO4

  CaO + H2O -> Ca(OH)2

  - Cho vài giọt dd NaOH vào nhóm 1:

  +) Tan dần tạo thành dd => ZnO

  PTHH: ZnO + 2 NaOH -> Na2ZnO2 + H2O

  +) Không tan => SiO2

  - Cho quỳ tím vào các dd vừa tạo thành ở nhóm 2:

  +) Hóa đỏ => dd H3PO4 -> Nhận biết ban đầu P2O5

  +) Hóa xanh => dd NaOH và Ca(OH)2

  - Cho luồng khí CO2 vào các dd chưa nhận biết dc của nhóm 2:

  +) Có kết tủa trắng => Đó là CaCO3 => Nhận biết dd Ca(OH)2 => Ban đầu là chất rắn CaO

  PTHH: Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 (trắng) + H2O

  +) Không có hiện tượng gì => dd NaOH => Ban đầu là Na2O

    bởi Hương Xuân 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF