AMBIENT

Tính hiệu suất phản ứng khử CuO

bởi Lê Tấn Vũ 01/06/2019

Giúp mk với

1) Cho m gam Mg phản ứng vớidung dịch HCl (dư 10%). Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và khí hiđro. Để trung hoà dung dịch A cần dùng 25ml dung dịch KOH 1M.

a. Tính m?

b. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở đktc

2) Cho 3,36 lít khí CO ở đktc đi qua ống sứ đựng 8 gam CuO nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm cho khí thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)\(_2\) dư, thấy tạo ra 14,775 gam kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng khử CuO

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nCO=0,15mol

  nCuO=0,1mol

  CuO+CO\(\rightarrow\)Cu+CO2

  Tỉ lệ mol giữa CuO và CO là 1:1 nên tính hiệu suất theo CuO

  CO2+Ba(OH)2\(\rightarrow\)BaCO3+H2O

  \(n_{CO_2}=n_{BaCO_3}=\dfrac{14,775}{197}=0,075mol\)

  \(n_{CuO\left(pu\right)}=n_{CO_2}=0,075mol\)

  H=\(\dfrac{0,075.100}{0,1}=75\%\)

  bởi Trần Nhã 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>