ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng chất tan trong dd phản ứng trung hòa?

Hòa tan hoàn toàn 8g SO3 vào nước thu được 120g ddA.

a)Viết pthh xảy ra? Tính nồng độ % của dd A.?

b) Trung hòa dd Abằng 140ml dd KOH 0,5M .Tính khối lượng chất tan trong dd phản ứng trung hòa?

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) PTHH: SO3 + H2O -> H2SO4 (1)

  nSO3= 8/80= 0,1(mol)

  => nH2SO4= nSO3= 0,1(mol)

  => mH2SO4= 0,1.98= 9,8(g)

  C%ddH2SO4= (9,8/120).100 \(\approx8,167\%\)

  PTHH: H2SO4 + 2 KOH -> K2SO4 + 2 H2O (2)

  nH2SO4 (2)= nH2SO4(1)= 0,1(mol)

  nKOH- 0,5. (140/1000)= 0,07(mol)

  Ta có: 0,1/1 > 0,07/1

  => H2SO4 dư, KOH hết => Tính theo nKOH.

  =>mKOH= 0,07.56= 3,92(g)

  mH2SO4(p.ứ)= 0,07/98= 6,86(g)

    bởi mạc thế quân 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1