YOMEDIA

Tính C% các chất trong b

dẫn 5,6 lít co2 (đktc) vào 280g dd KOH 12% thu được dd B

a) tính khối lượng các chất trong b

b) tính C% các chất trong b

  bởi thi trang 01/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(nCO2=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

  \(mKOH=\dfrac{12.280}{100}=33,6g\Rightarrow nKOH=\dfrac{33,6}{56}=0,6\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\dfrac{nKOH}{nCO2}=\dfrac{0,6}{0,25}>2\)=> Tạo muối trung hòa

  PTPU: CO2 + 2KOH ---> K2CO3 + H2O (1)

  Lập tỉ lệ: \(\dfrac{nCO2}{1}=0,25< \dfrac{nKOH}{2}=0,3\)

  => KOH dư, CO2 hết

  PT (1) => nK2CO3= nCO2 = 0,25mol

  => m K2CO3= 0,25.138 = 34,5g

  PT (1) => n KOH phản ứng = 2.0,25= 0,5 mol

  => n KOH dư = 0,6-0,5=0,1 mol

  => m KOH dư = 0,1.56=5,6 g

  Bạn tự tính C% nha

    bởi Nguyễn Shuu 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA