YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.9 trang 24 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.9 trang 24 SBT Hóa học 9

Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch axit HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Tim công thức oxit sắt đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.9

FexOy + 2yHCl → xFeCl2y/x + yH2O

Theo phương trình: (56x + 16y) gam cho (56x + 71y) gam muối

Theo đề bài: 7,2 gam cho 12,7 gam

Giải ra, ta có: x/y = 1/1 . Công thức oxit săt là FeO.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.9 trang 24 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Khánh Ngọc

  Cho 11,2g Fe phản ứng với dd HCl 1M

  Viết pthh?

  Tính V h2 thu được? Tính V dd HCl 1M đã dùng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Cho 8,4 gam Fe tan hết trong dd H2SO4 đặc nóng thu đc khí SO2 và dd X. Cô cạn dd X thu đc 26,4 gam muối khan

  a) Tính khối lượng H2SO4

  b) Cho toàn bộ khí SO2 tác dụng với 275 ml dd KOH 1M thu đc dd Y. Tính khối lượng các chất có trong Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Viết PTHH biểu diễn các chuyển đổi sau:

  \(Fe\) \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) \(FeCl_3\underrightarrow{\left(2\right)}Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{\left(3\right)}Fe_2O_3\underrightarrow{\left(4\right)}Fe_2\left(SO_4\right)_3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Cho 2g hỗn hợp Fe và kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu đc 1,12 lít H2 đktc. Mặt khác nếu hòa tan 4,8g kim loại hóa trị II đó thì cần dùng chưa tới 500 ml dd HCl 1M. Xác định kim loại hóa trị II

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Xác định CTHH

  bởi hi hi 03/06/2019

  Bài 15: hòa tan hoàn toàn 1,44g kloai hóa trị II bằng 250ml dd H2SO4 0,3M. Để trung hòa lg axit dư cần dùng 60ml dd NaOH 0,5M . Hỏi đó là kim loại gì.

  Bài 16: Cho 7,2g 1 oxit sắt tác dụng HCl thu đv 12,7g muối. Xác định CTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Cho 3,68g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch A và 2,24 lít H2(đktc)

  a) Tính hàm lượng phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b) Thêm vào A lượng dư dung dịch NaOH rồi đem lọc rửa kết tủa mới tạo thành nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m nhỏ gam chất rắn. Tính m??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  hòa tan vừa đủ 11,2g Fe trong x lít dung dịch chứ đồng thời HCl 2M và H2SO4 1M (loãng) thu được dung dịch (B) và khí (C)

  a) Tìm giá trị x
  b) Vkhí (C) sinh ra (đktc)
  c) tính khối lượng từng muối trong B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Các bạn ơi giúp mình với:

  cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa 2 muối AgNO3 0.15M và Cu(NO3)2 0.1M sau một thời gian thu được 3.84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3.25 gam bột Zn vào dung dịch X sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3.895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Tính giá trị của m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe trong dung dịch HCl(vừa đủ) Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với 500ml dung dịch Natrihiđroxit 2M.Tính khôi lượng chất chất sau phản ứng???? Làm sao vậy bày mình với =.="

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Bài 34: Khử m g oxit sắt bằng khí H2 nung nóng dư, cho hơi nc hấp thụ bằng 100g H2SO4 98% thì nồng độ axit giảm đi 3,405%. Chất rắn thu đc sau p/u khử đc hòa tan bằng dd H2SO4 loãng thu đc 3,36 lít khí (đktc). XĐ công thức oxit.

  Bài 35: Khử hoàn toàn 4,06 g một oxit kloai bằng CO, khí sinh ra dẫn vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 7g kết tủa. Nếu lấy lượng kloai sinh ra hòa tan hết vào dd HCl dư thì thu đc 1,176 lít khí H2 (đktc). XĐ CT oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Tìm oxit và m

  bởi Xuan Xuan 03/06/2019

  m(g) fexoy + h2so4 đặc nóng => 2,24 lít so2 đktc và dd chứa 120g muối. Tìm oxit và m

  Giúp mình với đang cần gấp

  Help me, please

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Khi hòa tan 6g hợp kim gồm Cu,Fe và Al trong HCl dư thì tạo thành 3,024 lít H2 (đktc) và còn lại 1,86g kim loại không tan.Xác định thành phần % theo khối lượng các kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Khử hoàn toàn 16g một oxit sắt chưa chết công thức hóa học bằng khí CO ở nhiệt độ cao, sau phản ưng thu đc 11,2 g chất rắn A và khí B. Sục hoàn toàn khí B vào 200ml dd Ca(OH)2 1M cho đến khi pư xảy ra hoàn toàn

  a) Tìm CT hóa học của oxit sắt trên

  b) Tính m các muối thu đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  B1 cho 11.2g fe và 2.4g mg tác dụng đủ với 109.5g đ hcl .Nồng độ hcl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  thổi khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hon hop X (Fe2O3, Fe, FeO). Sau khi phản ứng thu được 64g chất rắn A và 8.96 lít CO2(ĐKTC). Xác định m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  Cho một lượng Fe dư vào 500 ml dd H2SO4 thu đc 33,6 l H2(đktc).

  a, Làm bay hơi đ sau pư thu đc muối ngậm nước FeSO4.5H2O. tính m muối thhu đc?(363g)

  b, Xác định Cm của H2SO4 đã dùng?(3M)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Cho 6,5g muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNo3 dư thu được 17,22g kết tủa.Tìm công thức phân tử của muối sắt clorua

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Nêu hiện tượng cho dây sắt vào dung dịch Hcl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Bài 1: Khi cho 30,4 g 1 oxit kim loại tác dụng vừa đủ với 294 g dd H2SO4 20%. Tìm CTHH của oxit.

  Bài 2: Cho 3,25 g FeCl2 (chưa rõ hóa trị của Fe) tác dụng với dd AgNO3 dư, thu được 8,61 g AgCl. Xác định CTHH của Fe.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  a) Viết các phương trình hóa học điều chế H2SO4 từ quặng pirit sắt FeS2 theo sơ đồ chuyển hóa sau:

  \(FeS_2\rightarrow SO_2\rightarrow SO_3\rightarrow H_2SO_4\)

  b) Từ 1,2 tấn quặng có chứa 90% FeS2 ( về khối lượng ),có thể sản xuất được bao nhiêu tấn H2SO4 96% ?.Biết rằng hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%.

  P/s: Giúp mình câu b thôi,dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố nha.|Trong sách họ giải quá ngắn=>ko hiểu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Cho kim loại sắt tác dụng với H2SO4 thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc

  a.Viết ptpu

  b. Tính khối lượng sắt tham gia PƯ

  c. Tính khối lượng muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  2. cho 60 ký quặng pyrít sắt . hãy tính lượng dung dịch axit sunfuric 96% thu được từ quặng trên . nếu H% phản ứng đạt 85% so với lý thuyết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Lấy 14,4 gam hỗn hợp Y gồm Fe , FexOy hòa tan hết trong dung dịch HCl 2M thu được 1,12 lít khí(đktc). Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KOH dư. Đọc mấy cái túa nông trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam một chất rắn.

  B)xác định công thức phân tử của ôxít sắt

  Xác định công thức phân tử của ôxít sắt

  C ) tính thể tích dung dịch HCl Đã dùng, biết lượng HCl lấy dư 10%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Hòa tan 49.6g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (PƯ hoàn toàn) thu được dung dịch B và 8.96l SO2(đktc)?

  a) tính %mo2 trong hỗn hợp X b) Tính m muối trong dung dịch Y
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  1) hãy viết 4 PTHH khi cho axit tác dụng vs muối tạo thành kết tủa, viết 5 PTHH khi cho axit tác dụng vs muối mà có chất khí, viết 2 PTHH khi cho axit tác dụng vs muối sinh ra vừa có kết tủa vừa có chất khí.

  2) hòa tan 1 kim loại R chưa rõ hóa trị vào dung dịch H2SO4 dư thu được 4,48 H2(đktc) đem cô cạn dung dịch thu được 22,8(g) muối khan. xác định kim loại đem dùng.

  3) khử hoàn toàn 2,4(g) hỗn hợp CuO, FexOy có số mol như nhau bằng khí H2 dư thu được 1,76(g) kim loại. hòa tan hỗn hợp kim loại bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 cm3 H2(đktc). xác định công thức của oxit sắt.

  4) nung hỗn hợp Fe2O3, MgO có khối lượng 2,22(g) trong khí CO dư đến khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn còn lại 1,98(g). để hòa tan hoàn toàn lượng chất rắn này ta phải dùng 100ml HCl 1M. tính phần trăm các oxit trong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  hòa tan 16,8 g Fe bằng một khối lượng dung dịch H2SO4 9,8%(vừa đủ)

  a) viết PTPỨ

  b) tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng

  c) tính thể tích khí thu đc sau phản ứng ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Một loại quặng chứa 82% Fe2O3 . Thành phần phần trăm của Fe trong quặng theo khối lượng là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Hòa tan một lượng Fe và 500ml dung dịch axit sufuric vừa đủ thu được 33,6 lít khí H2

  a. Viết PTHH

  b. Tính số gam sắt tham gia phản ứng

  c. Nồng độ mol của h2so4 Cmh2so4 = ?

  d. Thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy hết khí H2 thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Giúp với ạ!
  Hòa tan hoàn toàn 5.6g Fe bằng dung dịch HCl 7,3% vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí bay ra
  A, Tính kooihs lượng muối tạo thành
  b, Tính V(đktc)
  c, TÍnh khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần dùng
  d, tính nông đọ % của chất có trong dung dịch A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF