YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 19 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 19 Sắt​​ giúp các em học sinh biết dự đoán tính chất hoá học của sắt, từ tính chất của kim loại nói chung và các kiến thức đã biết. Viết được các Phương trình hóa học biểu diễn tính chất hoá học của sắt; Tính thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp bột nhôm và sắt.Tính khối lượng sắt tham gia phản ứng hoặc sản xuất được theo hiệu suất phản ứng. 

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF