YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 19.14 trang 25 SBT Hóa học 9

Bài tập 19.14 trang 25 SBT Hóa học 9

Cho hai mẩu Fe có khối lượng bằng nhau. Cho một mẩu hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl tạo 19,05 gam muối. Cho mẩu còn lại tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng muối sunfat tạo ra là bao nhiêu ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19.14

Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Qua các phương trình hóa học trên và dữ liệu đề bài, ta có:

nFeCl2 = 19,05/127 = 0,15 mol = nFe

mFeSO4 = 0,15 x 152 = 22,8g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19.14 trang 25 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF