YOMEDIA

Tính khối lượng chất chất sau phản ứng

bởi sap sua 03/06/2019

Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe trong dung dịch HCl(vừa đủ) Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với 500ml dung dịch Natrihiđroxit 2M.Tính khôi lượng chất chất sau phản ứng???? Làm sao vậy bày mình với =.="

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}nFe=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\\nNaOH=2.0,5=1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  PTHH:

  \(\left(1\right)Fe+2HCl->FeCl2+H2\uparrow\)

  0,2mol........................0,2mol

  \(\left(2\right)FeCl2+2NaOH->Fe\left(OH\right)2\downarrow+2NaCl\)

  0,2mol............0,4mol.................0,2mol..........0,4mol

  Theo PTHH 2 ta có : nFeCl2 = \(\dfrac{0,2}{1}mol< nNaOH=\dfrac{1}{2}mol=>nNaOH\left(d\text{ư}\right)\) ( tính theo nFeCl2)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}mNaOH\left(d\text{ư}\right)=\left(1-0,4\right).40=24\left(g\right)\\mFe\left(OH\right)2=0,2.90=18\left(g\right)\\mNaCl=0,4.58,5=23,4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy...

  bởi Nguyễn Yến 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>