ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng từng muối trong B

hòa tan vừa đủ 11,2g Fe trong x lít dung dịch chứ đồng thời HCl 2M và H2SO4 1M (loãng) thu được dung dịch (B) và khí (C)

a) Tìm giá trị x
b) Vkhí (C) sinh ra (đktc)
c) tính khối lượng từng muối trong B

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Fe + 2HCl \(\rightarrow\)FeCl2 + H2 (1)

  Fe + H2SO4 \(\rightarrow\)FeSO4 + H2 (2)

  nFe=\(\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  nFe=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl=x

  nFe=nH2SO4=x

  =>2x=0,2

  =>x=0,1(lít)

  b;Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  nFe=nH2=0,2(mol)

  VH2=22,4.0,2=4,48(lí)

  c;

  nHCl=0,1.2=0,2(mol)

  nH2SO4=0,1.1=0,1(Mol)

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  \(\dfrac{1}{2}\)nHCl=nFeCl2=0,1(mol)

  nH2SO4=nFeSO4=0,1(mol)

  mFeCl2=127.0,1=12,7(g)

  mFeSO4=152.0,1=15,2(g)

    bởi Nguyên thi hong Yen 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1