ON
ADMICRO
VIDEO

Tính hàm lượng phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

Cho 3,68g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch A và 2,24 lít H2(đktc)

a) Tính hàm lượng phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

b) Thêm vào A lượng dư dung dịch NaOH rồi đem lọc rửa kết tủa mới tạo thành nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m nhỏ gam chất rắn. Tính m??

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Mg+2HCl->MgCl2+H2

  x 2x x x

  Fe+2HCl->feCl2+H2

  y 2y y y

  24x+56y=3,68

  x+y=0,1

  =>x=0,06mol ; y=0,04mol

  mMg=24.0,06=1,44g

  %mMg=1,44/3,68.100%=39,13%

  %mFe=100%-39,13%=60,87%

  b.

  MgCl2+2NaOH->Mg(OH)2+2NaCl

  0,06 0,06

  FeCl2+2NaOH->Fe(OH)2+2NaCl

  0,04 0,04

  Mg(OH)2->MgO+H2O

  0,06 0,06

  fe(OH)2->feo+H2O

  0,04 0,04

  m=0,06.40+0,04.72=5,28g

    bởi Đình Phước 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1