Nồng độ hcl đã dùng là bao nhiêu?

bởi Lê Nhật Minh 03/06/2019

B1 cho 11.2g fe và 2.4g mg tác dụng đủ với 109.5g đ hcl .Nồng độ hcl đã dùng

Câu trả lời (1)

 • Ta có : \(n_{Fe}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

  \(n_{Mg}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{2,4}{24}=0,1\left(mol\right)\)

  Phương trình hóa học :

  Fe + 2HCl \(\rightarrow\)FeCl2 + H2

  0,2---0,4-------0,2------0,2

  Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2

  0,1-----0,2------0,1-------0,1

  nHCl = 0,4 + 0,2 = 0,6 ( mol )

  \(\Rightarrow\) mHCl = n . M = 0,6 . 36,5 = 21,9 ( g )

  \(\Rightarrow C\%_{HCl}=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\cdot100\%=\dfrac{21,9}{109,5}\cdot100\%=20\%\)

  bởi Nguyễn Hoàng Đại 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan