Xác định CTHH

bởi hi hi 03/06/2019

Bài 15: hòa tan hoàn toàn 1,44g kloai hóa trị II bằng 250ml dd H2SO4 0,3M. Để trung hòa lg axit dư cần dùng 60ml dd NaOH 0,5M . Hỏi đó là kim loại gì.

Bài 16: Cho 7,2g 1 oxit sắt tác dụng HCl thu đv 12,7g muối. Xác định CTHH

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTTQ oxit sắt đó là:Fe2On(n là số oxh của Fe)

  Ta có PTHH:

  Fe2On+2nHCl->2FeCln+nH2

  112+16n.............112+71n...........(g)

  7,2..........................12,7................(g)

  Theo PTHH:(112+16n).12,7=7,2(112+71n)

  =>n=2

  Vậy CTHH oxit là:FeO

  bởi Nguyễn Thị Sương 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Mai Anh

  Cho 3,68g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch A và 2,24 lít H2(đktc)

  a) Tính hàm lượng phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b) Thêm vào A lượng dư dung dịch NaOH rồi đem lọc rửa kết tủa mới tạo thành nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m nhỏ gam chất rắn. Tính m??

 • Quynh Nhu

  hòa tan vừa đủ 11,2g Fe trong x lít dung dịch chứ đồng thời HCl 2M và H2SO4 1M (loãng) thu được dung dịch (B) và khí (C)

  a) Tìm giá trị x
  b) Vkhí (C) sinh ra (đktc)
  c) tính khối lượng từng muối trong B

 • thu trang

  Các bạn ơi giúp mình với:

  cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa 2 muối AgNO3 0.15M và Cu(NO3)2 0.1M sau một thời gian thu được 3.84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3.25 gam bột Zn vào dung dịch X sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3.895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Tính giá trị của m.

 • sap sua

  Hòa tan hoàn toàn 11,2g Fe trong dung dịch HCl(vừa đủ) Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với 500ml dung dịch Natrihiđroxit 2M.Tính khôi lượng chất chất sau phản ứng???? Làm sao vậy bày mình với =.="

 • Bình Nguyen

  Bài 34: Khử m g oxit sắt bằng khí H2 nung nóng dư, cho hơi nc hấp thụ bằng 100g H2SO4 98% thì nồng độ axit giảm đi 3,405%. Chất rắn thu đc sau p/u khử đc hòa tan bằng dd H2SO4 loãng thu đc 3,36 lít khí (đktc). XĐ công thức oxit.

  Bài 35: Khử hoàn toàn 4,06 g một oxit kloai bằng CO, khí sinh ra dẫn vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 7g kết tủa. Nếu lấy lượng kloai sinh ra hòa tan hết vào dd HCl dư thì thu đc 1,176 lít khí H2 (đktc). XĐ CT oxit

 • Nguyễn Lê Tín

  Cho 2g hỗn hợp Fe và kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu đc 1,12 lít H2 đktc. Mặt khác nếu hòa tan 4,8g kim loại hóa trị II đó thì cần dùng chưa tới 500 ml dd HCl 1M. Xác định kim loại hóa trị II

 • Bình Nguyen

  Viết PTHH biểu diễn các chuyển đổi sau:

  \(Fe\) \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) \(FeCl_3\underrightarrow{\left(2\right)}Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{\left(3\right)}Fe_2O_3\underrightarrow{\left(4\right)}Fe_2\left(SO_4\right)_3\)

 • thu hảo

  Cho 8,4 gam Fe tan hết trong dd H2SO4 đặc nóng thu đc khí SO2 và dd X. Cô cạn dd X thu đc 26,4 gam muối khan

  a) Tính khối lượng H2SO4

  b) Cho toàn bộ khí SO2 tác dụng với 275 ml dd KOH 1M thu đc dd Y. Tính khối lượng các chất có trong Y

 • Phạm Khánh Ngọc

  Cho 11,2g Fe phản ứng với dd HCl 1M

  Viết pthh?

  Tính V h2 thu được? Tính V dd HCl 1M đã dùng?

 • Nguyễn Lê Tín

  Hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 có khối lượng là 30,24g. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau

  a, Khử hoàn toàn phần 1 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao thu đc 12,24g Fe. Toàn bộ khí sinh ra dẫn vào bình chứa 200g dung dịch KOH 11,2% thu đc m gam muối. Tính m

  b, Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu đc V ml khí NO. Tính V

  Giúp mình với! Đang cần gấp ạ!