ON
ADMICRO
VIDEO

Xác định kim loại hóa trị II

Cho 2g hỗn hợp Fe và kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu đc 1,12 lít H2 đktc. Mặt khác nếu hòa tan 4,8g kim loại hóa trị II đó thì cần dùng chưa tới 500 ml dd HCl 1M. Xác định kim loại hóa trị II

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi kim loại hóa trị II là R

  Ta có nH2 = \(\dfrac{1,12}{22,4}\) = 0,05 ( mol )

  Fe + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2

  x........2x............x..........x

  R + 2HCl \(\rightarrow\) RCl2 + H2

  y.........2y...........y...........y

  => 56x + Ry = 2 ( gam )

  => x + y = 0,05 => x = 0,05 - y

  => 56 . ( 0,05 - y ) + Ry = 2 ( gam )

  => 2,8 - 56y + Ry = 2

  => -y . ( 56 - R ) = -0,8

  => y . ( 56 - R ) = 0,8

  => R < 56

  và ta có 0 < y < 0,05

  Mặt khác

  Vì là dùng chưa tới

  => nHCl cần dùng < nHCl đề cho

  => nHCl đề cho = 0,5 . 1 = 0,5 ( mol )

  R(2) + 2HClđề cho \(\rightarrow\) RCl2 + H2

  0,25..0,5........0,25....0,25

  => mR < mR (2)

  => 4,8 < 0,25R

  => 19,2 < R

  => 19,2 < R < 56

  mà R mang hóa trị II

  => R có thể là Mn , Cr , Ca , Mg

  Ta có 56x + Ry = 2

  và x + y = 0,05

  Nếu R là Mn

  => \(\left\{{}\begin{matrix}56x+55y=2\\x+y=0,05\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=-0,75\\y=0,8\end{matrix}\right.\)

  => Loại

  Nếu R là Cr

  => \(\left\{{}\begin{matrix}56x+52y=2\\x+y=0,05\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=-0,15\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  => Loại

  Nếu R là Ca

  => \(\left\{{}\begin{matrix}56x+40y=2\\x+y=0,05\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

  => Loại vì x không thể = 0 và y < 0,05

  Nếu R là Mg

  => \(\left\{{}\begin{matrix}56x+24y=2\\x+y=0,05\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,025\\y=0,025\end{matrix}\right.\)

  => Nhận

  => R là Mg

    bởi Nguyễn Diệu Linh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1