Tính V h2 thu được? Tính V dd HCl 1M đã dùng?

bởi Phạm Khánh Ngọc 03/06/2019

Cho 11,2g Fe phản ứng với dd HCl 1M

Viết pthh?

Tính V h2 thu được? Tính V dd HCl 1M đã dùng?

Câu trả lời (1)

 • Số mol của Fe:

  nFe= 11,2/56= 0,2 mol

  Pt: Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

  0,2 mol->0,4 mol--------> 0,2 mol

  Thể tích H2 ở đktc:

  VH2= 0,2 * 22,4= 4,48 (lít)

  Thể tích H2 ở đk thường:

  VH2= 0,2 * 24= 4,8 (lít)

  Ta có 1= 0,4/VHCl

  => VHCl= 1/0,4=2,5 (lít)

  VH2 ko nói ở đk nào nên mk lm hai cái

  bởi Hồ Thị Bình Bình 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thu hảo

  Cho 8,4 gam Fe tan hết trong dd H2SO4 đặc nóng thu đc khí SO2 và dd X. Cô cạn dd X thu đc 26,4 gam muối khan

  a) Tính khối lượng H2SO4

  b) Cho toàn bộ khí SO2 tác dụng với 275 ml dd KOH 1M thu đc dd Y. Tính khối lượng các chất có trong Y

 • Bình Nguyen

  Viết PTHH biểu diễn các chuyển đổi sau:

  \(Fe\) \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) \(FeCl_3\underrightarrow{\left(2\right)}Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{\left(3\right)}Fe_2O_3\underrightarrow{\left(4\right)}Fe_2\left(SO_4\right)_3\)

 • Nguyễn Lê Tín

  Cho 2g hỗn hợp Fe và kim loại hóa trị II vào dd HCl dư thu đc 1,12 lít H2 đktc. Mặt khác nếu hòa tan 4,8g kim loại hóa trị II đó thì cần dùng chưa tới 500 ml dd HCl 1M. Xác định kim loại hóa trị II

 • hi hi

  Xác định CTHH

  bởi hi hi 03/06/2019 |   1 Trả lời

  Bài 15: hòa tan hoàn toàn 1,44g kloai hóa trị II bằng 250ml dd H2SO4 0,3M. Để trung hòa lg axit dư cần dùng 60ml dd NaOH 0,5M . Hỏi đó là kim loại gì.

  Bài 16: Cho 7,2g 1 oxit sắt tác dụng HCl thu đv 12,7g muối. Xác định CTHH

 • Mai Anh

  Cho 3,68g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch A và 2,24 lít H2(đktc)

  a) Tính hàm lượng phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  b) Thêm vào A lượng dư dung dịch NaOH rồi đem lọc rửa kết tủa mới tạo thành nung trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m nhỏ gam chất rắn. Tính m??

 • Nguyễn Lê Tín

  Hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 có khối lượng là 30,24g. Chia hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau

  a, Khử hoàn toàn phần 1 bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao thu đc 12,24g Fe. Toàn bộ khí sinh ra dẫn vào bình chứa 200g dung dịch KOH 11,2% thu đc m gam muối. Tính m

  b, Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu đc V ml khí NO. Tính V

  Giúp mình với! Đang cần gấp ạ!

 • Tay Thu

  H2 + ? -> Fe

  Điền vào ? nha m.n, đang gấp

 • Phạm Khánh Linh

  đun nóng hh Fe và S (không có khí oxi) được chất rắn A. Hòa tan A bằng HCL dư thoát ra 6.72 lít khí ở đktc, dd B và chất rắn E nặng 3.2g.cho khí thoát ra ở trên đi qua CuSO4 được 19.2g kết tủa đen.tính kim loại Fe, S ban đầu

 • Lê Minh Hải

  Hòa tan 1,2g hh gồm fe và cu vào 10 g dd hcl dư thu được 0,224l khí (đktc)

  a) tính % theo khối lượng của mỗi kim loại

  b) tính nống độ % của dd hcl cần dùng vừa đủ

 • Đặng Ngọc Trâm

  Hòa tan 3.6g một oxit sắt vào dd axit clohidric tạo ra 6.35g muối sắt clorua. Tìm công thức hóa học oxit sắt