ON
ADMICRO
VIDEO

Tìm CT hóa học của oxit sắt trên

Khử hoàn toàn 16g một oxit sắt chưa chết công thức hóa học bằng khí CO ở nhiệt độ cao, sau phản ưng thu đc 11,2 g chất rắn A và khí B. Sục hoàn toàn khí B vào 200ml dd Ca(OH)2 1M cho đến khi pư xảy ra hoàn toàn

a) Tìm CT hóa học của oxit sắt trên

b) Tính m các muối thu đc

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. Gọi CTHH của oxit sắt đó là FexOy

  FexOy + yCO-> xFe + yCO2(1)

  nFe=11,2/56=0,2(mol)

  Bảo toàn Fe: nFe(FexOy)= nFe(sau pứ)

  => nFe(FexOy)=0,2(mol)

  => nO(FexOy)= \(\dfrac{16-0,2.56}{16}=0,3\left(mol\right)\)

  Ta có x: y=0,2: 0,3=2:3

  CTHH của oxit sắt là Fe2O3

  b) Theo phương trình (1)

  nO(FexOy)=nCO2

  => nCO2=0,3 (mol)

  nCa(OH)2=0,2(mol)

  => nOH=0,2.2=0,4(mol)

  Xét T=\(\dfrac{nOH}{nCO2}=\dfrac{0,4}{0,3}=1,3\)

  Nhận xét 1<T<2

  => Sau phản ứng tạo ra 2 muối

  PTHH: Ca(OH)2 + CO2-> CaCO3 + H2O

  (mol) 0,2.........->0,2....->0,2

  CO2 + CaCO3 + H2O-> Ca(HCO3)2

  (mol) 0,1 ..... -> 0,1................. -> 0,1

  mCaCO3 =0,1.100=1 (g)

  mCa(HCO3)2 =0,1.162=16,2(g)

    bởi nguyễn thị kim loan 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1