Hãy tính lượng dung dịch axit sunfuric 96% thu được từ quặng trên

bởi Trần Thị Trang 05/06/2019

2. cho 60 ký quặng pyrít sắt . hãy tính lượng dung dịch axit sunfuric 96% thu được từ quặng trên . nếu H% phản ứng đạt 85% so với lý thuyết

Câu trả lời (1)

 • lượng axit thu được là 86.77 g
  lượng axit nguyên chất là 83.3 g
  số mol SO2 = SO3 = H2SO4 là 0.85 mol
  số g FeS2 pư là 51g, tính theo Hiệu suất của chất tham gia pư
  PTHH : 4FeS2 + 11O2 -----> 2Fe2O3 + 8SO2
  2SO2 + O2 ----> 2SO3 (xt:V2O5)
  SO3 + H2O -----> H2SO4

  bởi Cao Duy Trường 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Quynh Nhu

  Lấy 14,4 gam hỗn hợp Y gồm Fe , FexOy hòa tan hết trong dung dịch HCl 2M thu được 1,12 lít khí(đktc). Cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KOH dư. Đọc mấy cái túa nông trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam một chất rắn.

  B)xác định công thức phân tử của ôxít sắt

  Xác định công thức phân tử của ôxít sắt

  C ) tính thể tích dung dịch HCl Đã dùng, biết lượng HCl lấy dư 10%

 • A La

  Hòa tan 49.6g hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (PƯ hoàn toàn) thu được dung dịch B và 8.96l SO2(đktc)?

  a) tính %mo2 trong hỗn hợp X b) Tính m muối trong dung dịch Y
 • minh vương

  1) hãy viết 4 PTHH khi cho axit tác dụng vs muối tạo thành kết tủa, viết 5 PTHH khi cho axit tác dụng vs muối mà có chất khí, viết 2 PTHH khi cho axit tác dụng vs muối sinh ra vừa có kết tủa vừa có chất khí.

  2) hòa tan 1 kim loại R chưa rõ hóa trị vào dung dịch H2SO4 dư thu được 4,48 H2(đktc) đem cô cạn dung dịch thu được 22,8(g) muối khan. xác định kim loại đem dùng.

  3) khử hoàn toàn 2,4(g) hỗn hợp CuO, FexOy có số mol như nhau bằng khí H2 dư thu được 1,76(g) kim loại. hòa tan hỗn hợp kim loại bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 cm3 H2(đktc). xác định công thức của oxit sắt.

  4) nung hỗn hợp Fe2O3, MgO có khối lượng 2,22(g) trong khí CO dư đến khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn còn lại 1,98(g). để hòa tan hoàn toàn lượng chất rắn này ta phải dùng 100ml HCl 1M. tính phần trăm các oxit trong hỗn hợp ban đầu.

 • Lan Anh

  hòa tan 16,8 g Fe bằng một khối lượng dung dịch H2SO4 9,8%(vừa đủ)

  a) viết PTPỨ

  b) tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng

  c) tính thể tích khí thu đc sau phản ứng ở đktc

 • Đào Thị Nhàn

  Một loại quặng chứa 82% Fe2O3 . Thành phần phần trăm của Fe trong quặng theo khối lượng là:

 • Huong Duong

  Cho kim loại sắt tác dụng với H2SO4 thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc

  a.Viết ptpu

  b. Tính khối lượng sắt tham gia PƯ

  c. Tính khối lượng muối tạo thành

 • Lan Ha

  a) Viết các phương trình hóa học điều chế H2SO4 từ quặng pirit sắt FeS2 theo sơ đồ chuyển hóa sau:

  \(FeS_2\rightarrow SO_2\rightarrow SO_3\rightarrow H_2SO_4\)

  b) Từ 1,2 tấn quặng có chứa 90% FeS2 ( về khối lượng ),có thể sản xuất được bao nhiêu tấn H2SO4 96% ?.Biết rằng hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%.

  P/s: Giúp mình câu b thôi,dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố nha.|Trong sách họ giải quá ngắn=>ko hiểu.

 • Hoa Hong

  Bài 1: Khi cho 30,4 g 1 oxit kim loại tác dụng vừa đủ với 294 g dd H2SO4 20%. Tìm CTHH của oxit.

  Bài 2: Cho 3,25 g FeCl2 (chưa rõ hóa trị của Fe) tác dụng với dd AgNO3 dư, thu được 8,61 g AgCl. Xác định CTHH của Fe.

 • hi hi

  Nêu hiện tượng cho dây sắt vào dung dịch Hcl

 • Co Nan

  Cho 6,5g muối sắt clorua tác dụng với dung dịch AgNo3 dư thu được 17,22g kết tủa.Tìm công thức phân tử của muối sắt clorua