AMBIENT
UREKA

Xác định công thức của oxit sắt.

1) hãy viết 4 PTHH khi cho axit tác dụng vs muối tạo thành kết tủa, viết 5 PTHH khi cho axit tác dụng vs muối mà có chất khí, viết 2 PTHH khi cho axit tác dụng vs muối sinh ra vừa có kết tủa vừa có chất khí.

2) hòa tan 1 kim loại R chưa rõ hóa trị vào dung dịch H2SO4 dư thu được 4,48 H2(đktc) đem cô cạn dung dịch thu được 22,8(g) muối khan. xác định kim loại đem dùng.

3) khử hoàn toàn 2,4(g) hỗn hợp CuO, FexOy có số mol như nhau bằng khí H2 dư thu được 1,76(g) kim loại. hòa tan hỗn hợp kim loại bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 448 cm3 H2(đktc). xác định công thức của oxit sắt.

4) nung hỗn hợp Fe2O3, MgO có khối lượng 2,22(g) trong khí CO dư đến khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng chất rắn còn lại 1,98(g). để hòa tan hoàn toàn lượng chất rắn này ta phải dùng 100ml HCl 1M. tính phần trăm các oxit trong hỗn hợp ban đầu.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 3) \(CuO+H_2\rightarrow Cu+H_2O\left(1\right)\)

  \(Fe_xO_y+yH_2\rightarrow xFe+yH_2O\left(2\right)\)

  Cu không phản ứng với HCl

  \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\left(3\right)\)

  \(n_{H_2}=\dfrac{\dfrac{448}{1000}}{22,4}=0,02\left(mol\right)\)

  Theo(3):\(n_{Fe}=n_{H_2}=0,02\left(mol\right)\)

  \(m_{Fe}=0,02.56=1,12\left(g\right)\)

  \(m_{Cu}=1,76-1,12=0,64\left(g\right)\)

  \(n_{Cu}=\dfrac{0,64}{64}=0,01\left(mol\right)\)

  \(n_{CuO}=n_{Cu}=0,01\left(mol\right)\)

  \(m_{CuO}=0,01.80=0,8\left(g\right)\)

  \(m_{Fe_xO_y}=2,4-0,8=1,6\left(g\right)\)

  Theo (2):\(n_{Fe_xO_y}=\dfrac{0,02}{x}\)

  Theo đề bài:\(n_{Fe_xO_y}=\dfrac{1,6}{56x+16y}\)

  \(\Rightarrow\)\(\dfrac{1,6}{56x+16y}=\dfrac{0,02}{x}\)

  \(\Leftrightarrow1,6x=1,12x+0,32y\)

  \(\Leftrightarrow0,48x=0,32y\)

  \(\Leftrightarrow\)\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{0,32}{0,48}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow x=2;y=3\)

  CT của oxit: Fe2O3

    bởi Phạm Thị Hải Yến 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON