AMBIENT

Khối lượng bột sắt đem phản ứng là bao nhiêu?

bởi thu trang 03/06/2019

Các bạn ơi giúp mình với:

cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa 2 muối AgNO3 0.15M và Cu(NO3)2 0.1M sau một thời gian thu được 3.84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3.25 gam bột Zn vào dung dịch X sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3.895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Tính giá trị của m.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có nAgNO3 = 0,03 mol; nCu(NO3)2 = 0,02 mol

  Fe + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag

  Fe + Cu(NO3)2 -> Fe(NO3)2 + Cu

  Gỉa sử AgNO3 tác dụng hết lượng Fe

  Bảo toàn Ag => m kim loại = 0,03.108 = 3,24 gam < 3,84 gam

  => AgNO3 tác dụng hết

  Gỉa sử Cu(NO3)2 tác dụng hết

  Bảo toàn Ag, Cu => m kim loại = 0,03.108 + 0,02.64 = 4,52 gam > 3,84 gam

  => Sau phản ứng Cu(NO3)2 còn dư

  nCu(NO3)2 dư = (4,52 - 3,84) / 64 = 0,010625 (mol)

  => nCu(NO3)2 phản ứng = 0,02 - 0,010625 = 0,009375 mol

  Fe ----> Fe2+ + 2e

  m/56.................m/28

  Ag1+ +1e ----> Ag

  0,03....0,03

  Cu2+ + 2e ----> Cu

  0,009375 0,01875

  Bảo toàn e => m/28 = 0,03 + 0,01875

  => m = 1,365 gam

  @Cẩm Vân Nguyễn Thị Cô check em với, thử lại không đúng :D

  bởi Nguyen Ngoc 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>